Bevidsthedens Udstråling & Auraens Energifelter - Subanatomien

De æteriske, astrale, mentale og spirituelle bevidsthedsfelter

Home Bog-& Cd udgivelser Drømmegrupper Uddannelse Tid & Sted Konsultation Kontakt

 

Bevidsthedens Udstråling

Bogen er en beskrivelse af hele subanatomien som også kaldes auraens energifelter. Bogen kan bruges som et opslagsværk i forhold energicentre, sekundære energicentre og vigtige æteriske punkter og er på ca. 370 sider. Bagest i bogen er der farveillustrationer af energifelterne og farver. Bogen indeholder desuden et stort alfabetisk stikordsregister samt en oversigt over indholdet i bogen.

Bogen beskriver desuden grundigt det astrale felt og dets farver samt de mentale punkter detaljeret. Det spirituelle felt og de spirituelle farver er særligt beskrevet.

Bogens hovedbudskab er, at det er muligt at skabe bevidst kontakt til alle ubrugte potentialer i bevidstheden, hvilket skaber selvhealing på alle planer. Dette gøres igennem meditative energifeltterapeutiske øvelser, som udføres ved gentagende brug af bevidst opmærksomhed i specifikke punkter i energifelterne og på kroppen.

Mellem bevidstheden, energifelterne og kroppen eksisterer der naturlige energicirkulationer, som kvantefysikken kalder for informationsstrømme. Disse er i bogen beskrevet under under kapilet energifeltterapeutiske øvelser.

Bogen er ved at blive opdateret og genredigeret og forventes at kunne købes omkring oktober 2018 og koster 398 kr.

 

 

 

 

 

Nyheder

 

Ny bog: Drømme & Energifelt

Koncerter 2018

Tilmelding til uddannelse til energifeltterapeut 2018

Kommende Kurser hvor alle kan deltage

Drømme & Energifelt

Sommer seminar i KBH 2018

Nye drømmegrupper

NB

Tilmelding & Priser

Energifeltterapeuter i DK

Links