Bevidsthedens Udstråling

Auraens Energifelter - Subanatomien - De æteriske, astrale. mentale og spirituelle bevidsthedsfelter

Home Bog-& Cd udgivelser Drømmegrupper Uddannelse Tid & Sted Konsultation Kontakt

 

 

Bogen er en beskrivelse af hele subanatomien som også kaldes auraens energifelter. Bogen kan bruges som et opslagsværk i forhold energicentre, sekundære energicentre og vigtige æteriske punkter.

Bogen beskriver desuden de astrale farver og de mentale punkter detaljeret. De spirituelle felt og de spirituelle farver er særligt beskrevet. Bogens hovedbudskab er, at det er muligt at skabe selvhealing ved gentagende brug af bevidst, meditativ opmærksomhed i specifikke punkter i auraens energifelter og på kroppen.

Denne viden kan overføres til healing af venner og bekendte, men også på et mere professionelt plan.

Bogen er ved at blive opdateret og genredigeret og forventes at komme til salg først i 2018.

 

 

 

 

 

 

Nyheder

Ny bog: Drømme & Energifelt

Ny CD: Portals of Rainbows

Koncerter 2018

Kommende Kurser hvor alle kan deltage

Drømme & Energifelt d. 26-27 august 2017.

Sommer seminar i KBH 2017

Nye drømmegrupper

NB

Tilmelding & Priser

Energifeltterapeuter i DK

Links