Energifeltterapi

Home Bog-& Cd udgivelser Åben drømmegruppe Uddannelse Tid & Sted Konsultation Kontakt

 

 

Individuel behandling med energifeltterapi og samtale

Energifeltterapi er en måde at rette op på skævheder og ubalancer i energisysteme, hvilket åbner op for potentialer og kvaliteter. Energifeltterapi er udviklet af Frank Lorentzen over mange år og er inspireret af den irske healer og spirituelle lærer Bob Moore.Energifeltterapi er en kombination af at arbejde med drømme, healing, bestemte øvelser i mellem energifelt og krop, som kaldes energifeltterapeutiske øvelser. Samtidig er energifeltterapi også en bevidst form for healing, hvor hele mennesket inddrages.Der arbejdes bevidst med underbevidsthed, dagsbevidsthed og den højere bevidsthed. I dette arbejde skabes der samtidig større overensstemmelse mellem personlighed og sjæl.

En behandling består af en samtale på ca. 45. min., hvor der lyttes og spørges ind til klintens problemer, eksistenstielle spørgsmål, de natlige drømme m.m. Igennem samtale vil det bevidste - ubevidste stof komme frem, som klienten skal arbejde med fremadrettet. Energifeltterapien udføres af en uddannet energifeltterapeut, hvor selve behandlingen fortages på briks eller på stol. Selve behandlingen tager ca. 20 min. Derefter deles oplevelser og ny tid aftales. Klienten skal regne med mindst 5 behandlinger før denne mærker en bedring, hvilket dog ofte sker efter en enkelt behandling.

Som tillæg til energiterapi bruges evt. også belysning af kroppen med farver, samt en farvekrystallampe til hjemmebrug sammen med meditative øvelser. Ved større ubalancer bruges også rene æteriske planteolier, hvilket Marianne Mikkelsen står for.

Albert Einstein: "Feltet er styrende over materien". Farverne er en væsentlig del af feltbevidsthedens natur, som vi bruger til at skabe healing og balance med.

For mere information

 

Nyheder

 

Ny bog: Drømme & Energifelt

Ny CD: Portals of Rainbows

Koncerter 2019

Kommende Kurser hvor alle kan deltage

Sommer seminar i KBH

Åbne meditationsdage i Kbh.

Åben drømmegruppe 2019

Tilmelding & Priser

Energifeltterapeuter i DK

Links