Drømme & Energifelt

Home Bog-& Cd udgivelser Drømmegrupper Uddannelse Tid & Sted Konsultation Kontakt

 

Kursus om Drømme & Energifelt

D. 27. - 28. Okt. 2018 fra kl. 10 - 16. Huset Innanna, Nordre Frihavnsgade 17, 2100 KBH. Ø

Tilmelding & Priser

Weekendkurset "Drømme og energifelt" omhandler hvordan, man får et dybere forhold til drømmene og deres budskaber, samt deres forbindelse til energifelt, bevidsthed og krop

Et hvert drømmesymbol er et direkte link til en specifik bagvedliggende psykisk energi, som drømmefunktionen eller Selvet skaber et drømmesymbol ud fra. Dette drømmesymbol er i sin udformning og symbolik tilpasse på den mest unikke og geniale måde til den idividuelle personlighed, så budskabet i symbolet har den mest effektfulde indvirkning på det menneske som drømmer symbolet samt på dennes selvudvikling. Kurset går kort sagt ud på, at igennem bevidst arbejde med et drømmesymbol - både ud fra en mental - og følelsesmæssig indsigt og forståelse af det - prøver at skabe kontakt til det psykiske område af bevidstheden, energifeltet og kroppen, hvor symbolet udspringer fra. Dette gøres igennem specifikke meditationer.

1. dag. arbejde vi med den mentale forståelse i forhold til en drøm eller drømmesymbol. Vi vil hver dag tyde drømme efter morgenmeditation og forbinde de forskellige symboler til de forskellige typer af energifelter. Drømmene knytter sig enten til det æteriske - det astrale - det mentale eller spirituelle felt eller flere energifelter samtidig. Du vil få udleveret undervisningsmateriale om dette specielle område og drømmenes forhold til dette. Dette sker igennem de drømme fra weekendkurset, som jeg får tilsendt (mailet), og som jeg returnerer med tydning og henvisninger til energifeltet.

2. dag er forbeholdt meditation på de individuelle drømmesymboler, samt kommentarer på deltagernes oplevelser under meditationerne. Igennem ens egen kontakt til den bagvedliggende psykiske energi, åbnes der naturligt op til større kontakt med andre menneskers drømme og energifelt. Du vil få udleveret en stykke papir med en tegning af en krop. På denne tegning skal du indtegne dine vigtigste drømmesymboler det næste halve år derhjemme.

Du vil få en klar opdatering af, hvad du skal arbejde med i forhold til din udvikling og med fuld accept af din proces ud fra dine egne oplevelser. Drømme er hverken gode eller dårlige. De har en afbalancerende funktion først og fremmest.

NB: Der vil være kaffe, Te, rent vand, økologisk brød og lidt sødt.

 

Nyheder

Ny bog: Drømme & Energifelt

Ny CD: Portals of Rainbows

Koncerter 2018

NB: Kommende Kurser hvor alle kan deltage

Sommer seminar i KBH 2018

Ny drømmegruppe i Kbh.

 

Tilmelding & Priser

Energifeltterapeuter i DK

Links