Nye impulser fra kosmos

Home Bog-& Cd udgivelser Drømmegrupper Uddannelse Tid & Sted Konsultation Kontakt

I 1968 tog astronauren william Anders et foto af jorden, men han svævede over månens overflade i Apollo 8. Dette foto var det første billede af jorden set ude fra rummet. Siden er billedet af jorden blevet det mest sete billede overhovede.

Som C.G. Jung skrev kan billeder og symboler ændre menneskets opfattelse af sig selv. Symbolet "den blå planet" set fra rummet symboliserer Selvet. Selvet er et menneskes indre overordnede psykofysiske funktioner.

Der er ingen tvivl om at billedet af jordkloden har åbnet op for mange ting som f.eks. globaliseringsprocessen, menneskes forståelse af verden, hvor vi alle skal leve. Denne forståelse hører under Selvets bevidsthedsform udviklingsproces i mennesket.

Nu ser det imidlertidig ud til at en ny impuls er på vej frem dybt nede i den menneskelige bevidsthed. Denne impuls viser sig som et billede af vores solstystem. Dette billede symboliserer Selvets globale bevidsthedsform i en større og udvidet bevidsthedssammen-hæng med kosmos. Det betyder, at mennesker med Selvets bevidstheds-form nu kan begynde at udvide deres bevidsthed til at omfatte en levende kontakt med den kosmiske bevidsthed.

Den kosmiske bevidsthed åbner op for fysiske rejser i rummet. Åbner op for kontakt med andre ligesindede kosmiske væsner, som allerede rejser i kosmos og som har gjort det i årtusinde. Menneskeheden vil bliver optaget i og blive en del af et kosmisk fællesskab, som er baserer på de universelle højere bevidste love, hvis hovedbudskab er "Kærlighed og Fred"

Overgangen fra jegets bevidsthedsform til Selvets bevidsthedsform er i fuld gang. Dette åbner op for næste trin i bevidsthedsevolutionen. Den kosmiske bevidsthedsform